Gói đăng tuyển

Miễn phí

0

 • 10 Ngày Thành viên
 • 3 tin tuyển dụng
 • Làm mới tuyển dụng
 • Tuyển dụng hiển thị 10 ngày
 • Đăng tuyển dụng với Ảnh bìa
 • Đăng tuyển dụng với Ngành nghề
 • Đăng tuyển dụng với Hình thức làm việc
Thêm thông tin

Tiêu chuẩn

400,000

 • 30 Ngày Thành viên
 • 3 tin tuyển dụng
 • 3 lần làm mới tin tuyển dụng
 • Tuyển dụng hiển thị 30 ngày
 • Đăng tuyển dụng với Ảnh bìa
 • Đăng tuyển dụng với Ngành nghề
 • Đăng tuyển dụng với Hình thức làm việc
Thêm thông tin

Nâng cao

600,000

 • 2 Tháng Thành viên
 • 5 tin tuyển dụng
 • 6 lần làm mới tin tuyển dụng
 • Tuyển dụng hiển thị 60 ngày
 • Công ty hiển thị nổi bật
 • Đăng tuyển dụng với Ảnh bìa
 • Đăng tuyển dụng với Ngành nghề
 • Đăng tuyển dụng với Hình thức làm việc
Thêm thông tin

Cao cấp

800,000

 • 90 Ngày Thành viên
 • 7 tin tuyển dụng
 • 10 lần làm mới tin tuyển dụng
 • Tuyển dụng hiển thị 90 ngày
 • Công ty hiển thị nổi bật
 • Đăng tuyển dụng với Ảnh bìa
 • Đăng tuyển dụng với Ngành nghề
 • Đăng tuyển dụng với Hình thức làm việc
Thêm thông tin

Liên hệ

Công ty TNHH TMDV Thiên Minh
138B7 Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
0939 799 118
vieclamcantho@outlook.com