Tìm kiếm trên Chấm Nét   Tìm kiếm trên Google

- Bạn muốn tin rao vặt của bạn được NỔI BẬT và luôn luôn Ở ĐẦU trong danh mục và các tin đăng cùng danh mục ?
Soạn tin SMS CNVNMasotin và gửi tới email: nguyensu25@gmail.com để chuyển hoặc thêm thời gian nổi bật cho tin của bạn thêm 7 ngày.
- Ở bất kỳ đâu, bạn có thể LÀM MỚI tin rao vặt của mình (tin sẽ hiển thị trang chủ và đầu trang danh mục) bằng cách:
Soạn tin SMS CNVN Masotin và gửi tới email: nguyensu25@gmail.com.
   
Tin VIP